Voimavarat ja luovuus

 

orava

Itsen johtamisen taidoilla tarkoitetaan sitä, miten laadukkaasti elän elämääni, mitä unelmoin ja tavoittelen ja miten huolehdin omista - ihmissuhteisiin, terveyteen, oppimiseen, ammatilliseen kehittymiseen liittyvistä - tarpeistani ja olen suhteessa muihin ihmisiin.

 

Kukin vastaa omasta henkisestä ja fyysisestä kunnostaan ja työkyvystään. Mutta kun joskus elämänkriisi yllättää, mistä silloin saa uskoa epävarmuuden ja ahdistuksen keskelle? Löytyykö omasta työporukasta myötäeläviä kollegoja tai rakentavia keinoja käsitellä stressiä?

 

Jokaisessa työyhteisössä on tärkeää aika ajoin koota turvallinen foorumi, oma aika ja paikka, jossa uudistaa ideoita ja voimavaroja. On mielekästä lujittaa yhdessä uskoa parempaan huomiseen, purkaa ja jäsentää kokemuksia sekä kokeilla ja oppia uusia toimintatapoja.

 

Luovan ajattelun ja positiivisen energian vapauttamisessa on usein tärkeää päästä hetkeksi irti tutuista rooleista ja rutiineista. Myös valmennus-
ympäristöllä on iso merkitys uutta tuottavan, innostuneen ryhmäilmapiirin luomisessa.

 

Luovuutta vapauttavat ja työhyvinvointia vahvistavat kehittämistapahtumat rakentuvat sekä levollisen rennosta olemisesta että aktiivisesta tekemisen meiningistä. Sisältö  rakentuu ryhmän ajankohtaisten teemojen, tavoitteiden  ja tarpeiden mukaisesti.