Työntekijätaidot

 

Maailma muuttuu ja odotukset työntekijälle sen mukana: 2010-luvun työelämä tarvitsee luotettavia, monitaitoisia, työllään yhteistä onnistumista rakentavia, yhteistyökykyisiä ja vuorovaikutustaitoisia ammattilaisia ja asiantuntijoita.

 

Oman perustehtävänsä liian kapeasti ymmärtävien työntekijöiden ja eksperttien aika on ohi. Huono käytös ja neuvottelutaidottomuus kollegojen, asiakkaiden ja esimiesten kanssa ei kuulu tähän päivään.

 

Tähän saakka esimiehet ja johtajat on asetettu syyllisiksi, kun organisaatiolla menee huonosti. Heillä onkin keskeinen asema työn edellytysten rakentajana. Jatkossa arvioidaan myös työyhteisön jäsenten vastuu yhteisestä onnistumisesta ja ilmapiiristä: millainen maine kullakin työntekijällä ja tiimillä on?

 

Jokainen työntekijä tulee saamaan kollegojen, esimiesten ja yhteistyökumppanien palautetta siitä, miten hän on panostanut palaverien ja kehityskeskustelujen onnistumiseen, omasta palvelu-
asenteesta ja tiedonkulusta huolehtimiseen. Onko hän purkanut konflikteja vai luonut niitä?

 

Valmennuksissa tarkastellaan työyhteisön ja sen jäsenten asenne-, keskustelu- ja toimintakulttuuria.. Onnistumisen ilo tyontekijataidot2ja innostava kehitystahto rakentuvat henkilö-
kohtaisen ja ryhmäpalautteen avulla.

 

Työyhteisön tarinat ja selviytymis-
keinot muutostilanteissa, kokemusten jakaminen, työkäytäntöjen kehittäminen sekä arvostava asenne luovat työporukkaan hyvää energiaa ja työniloa.