Johtamis- ja esimiestaidot

purjevene

Maailma muuttuu ja johtajien ominaisuudet sen mukana: 2010-luvun työelämä tarvitsee ihmisten johtajia, jotka ovat lähellä johdettaviaan ja rakentavat luottamusta sanoillaan ja teoillaan.

 

Talouden muuttuvissa suhdanteissa toimiminen vaatii vastuunkantajilta paljon sellaista ponnistusta, mikä kuormittaa ja kuluttaa vahvintakin ihmistä: itsensä likoon laittamista, arvostelun keskellä olemista, kielteisiksi koettuja toimenpiteitten toteuttamista, pettymyksiä, turhautumista, huolen kantamista.

 

Henkinen työsuojelu koskettaa myös avainosaajia: hyvinvoiva ja motivoitunut esimies on rohkea, näkemyksellinen ja luja johtaja. Johtaja sitoutuu oman porukkansa tukemiseen ja menestystekijöihin, kuten ihmisten kuulemiseen, työmotivaatioon, palkitsemiseen ja työn sujuvaan organisointiin.

 

Valmennus paneutuu sekä yksilöllisiin johtajaominaisuuksiin että hyvän johtamiskulttuurin käytäntöihin (leadership). Yleistavoitteena on rakentaa kestävä luottamus johdon ja henkilöstön välille sekä turvata työtyytyväisyys, tuottavuus ja kannattava toiminta organisaation kaikilla tasoilla.

 

Esimiestoiminnan palaute (360-astetta), Peili™ ja MBTI®-toimintatyylianalyysi ovat Inventiva Oy:n hyödyntämiä, kansainvälisesti käytettyjä kehittämistyökaluja.